Home чл. 284, ал. 1, т. 3 ГПК

чл. 284, ал. 1, т. 3 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Съдържание на касационната жалба
Чл. 284. (1) Жалбата трябва да съдържа: […] 3. точно и мотивирано изложение на касационните основания;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт