Home чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК

чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Спиране на изпълнението на въззивното решение
Чл. 282. […] (2) Жалбоподателят може да поиска спиране изпълнението на въззивното решение. В този случай той е длъжен да представи надлежно обезпечение. Размерът на обезпечението се определя:
1. по решения за парични вземания-присъдената сума;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт