Home чл. 280, ал. 1 ГПК

чл. 280, ал. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Приложно поле
Чл. 280. На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е:
1. решен в противоречие със задължителната практика на Върховния касационен съд и Върховния съд в тълкувателни решения и постановления, както и в противоречие с практиката на Върховния касационен съд;
2. решен в противоречие с актове на Конституционния съд на Република България или на Съда на Европейския съюз;
3. от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

Чл. 280. (ред. ДВ бр. 8 от 2017 г.) (1) (Изм. ДВ, бр. 47 от 23.06.2009 г. – обавена за противоконституционна в частта относно думата “съществен” с РЕШЕНИЕ № 4 на КС от 16.06.2009 г. ) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по съществен материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е:
1. решен в противоречие с практиката на Върховния касационен съд;
2. решаван противоречиво от съдилищата;
3. от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт