Home чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Приложно поле
Чл. 280. (1) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е: […] 3. от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт