Home чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК

чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Приложно поле
Чл. 280. (1) (Обявена за противоконституционна от КС на РБ в частта относно думата “съществен” – ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 86 от 2017 г.) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е:
1. решен в противоречие със задължителната практика на Върховния касационен съд и Върховния съд в тълкувателни решения и постановления, както и в противоречие с практиката на Върховния касационен съд;

[Редакция ДВ 59/2007] 1. решен в противоречие с практиката на Върховния касационен съд;
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт