loader image
Страницата се зарежда...
Home чл. 275 ГПК

чл. 275 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Срок за обжалване и съдържание на частната жалба
Чл. 275. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) (1) Частните жалби се подават в едноседмичен срок от съобщаване на определението. Ако се обжалва определение, постановено в съдебно заседание, за страната, която е присъствала, този срок тече от деня на заседанието.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) По отношение на частните жалби се прилагат съответно разпоредбите на чл. 259, ал. 2-4, чл. 260, 261, 262 и 273.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт/термините

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!