Home чл. 274, ал. 4 ГПК

чл. 274, ал. 4 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Обжалване с частна жалба
Чл. 274. […] (4) (Изм. изцяло – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) Не подлежат на обжалване определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт