чл. 274, ал. 3 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Обжалване с частна жалба
Чл. 274. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2015 г.) […] (3) Когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд подлежат:
1. определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото;
2. определения, с които се дава разрешение по същество на други производства или се прегражда тяхното развитие.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт