Home чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК

чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Обжалване с частна жалба
Чл. 274. […] (3) Когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд подлежат: […] 2. определения, с които се дава разрешение по същество на други производства или се прегражда тяхното развитие.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт