чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Обжалване с частна жалба
Чл. 274. (1) Срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби:
1. когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото, и

« Обратно към нормативния акт/термините