Home чл. 270, ал. 3, изр. 1 ГПК

чл. 270, ал. 3, изр. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Решение при нищожно и недопустимо първоинстанционно решение
Чл. 270. […] (3) Когато решението е недопустимо, въззивният съд го обезсилва, като прекратява делото. Когато основанието за обезсилване е неподсъдност на спора, делото се изпраща на компетентния съд. Ако е разгледан непредявен иск, решението се обезсилва и делото се връща на първоинстанционния съд за произнасяне по предявения иск.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт