чл. 263, ал. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Отговор на въззивната жалба и насрещна въззивна жалба
Чл. 263. (1) След като приеме жалбата, съдът изпраща препис от нея заедно с приложенията на другата страна, която в двуседмичен срок от получаването им може да подаде отговор на жалбата. За отговора се прилагат съответно разпоредбите на чл. 259, ал. 2 – 4 , чл. 260, т. 1, 2, 4 и 7 и чл. 261.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт