Home чл. 261, т. 4 ГПК

чл. 261, т. 4 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Приложения към жалбата
Чл. 261. Към жалбата се прилагат: […] 4. документ за внесена такса.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт