Home чл. 26, ал. 2 ГПК

чл. 26, ал. 2 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Страни
Чл. 26. […] (2) Освен в предвидените от закон случаи никой не може да предявява от свое име чужди права пред съд.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт