чл. 250, ал. 2 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Допълване на решението
Чл. 250. […] (2) Съдът съобщава на насрещната страна за исканото допълване с указание за представяне на отговор в едноседмичен срок. Молбата се разглежда с призоваване на страните в открито заседание, когато съдът прецени това за необходимо с оглед изясняване на неразрешената част от спора.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт