Home чл. 248, ал. 1 ГПК

чл. 248, ал. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Изменяне на решението в частта за разноските
Чл. 248. (1) В срока за обжалване, а ако решението е необжалваемо-в едномесечен срок от постановяването му, съдът по искане на страните може да допълни или да измени постановеното решение в частта му за разноските.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт/термините