Home чл. 247, ал. 4 ГПК

чл. 247, ал. 4 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Поправка на очевидна фактическа грешка
Чл. 247. […] (4) Решението за поправката се връчва на страните и може да се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване решението.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт