Home чл. 236, ал. 2 ГПК

чл. 236, ал. 2 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Съдържание на решението
Чл. 236. […] (2) Към решението си съдът излага мотиви, в които се посочват исканията и възраженията на страните, преценката на доказателствата, фактическите констатации и правните изводи на съда.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт/термините