Home чл. 230, ал. 1 ГПК

чл. 230, ал. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Възобновяване на производството
Чл. 230. (1) Производството се възобновява служебно или по искане на една от страните, след като бъдат отстранени пречките за движението му, за което съдът в случаите на смърт на ищеца и по чл. 229, ал. 1, т. 3-6 и сам взема необходимите мерки.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт/термините