чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Основания за отвод
Чл. 22. (1) Не може да участва като съдия по делото лице: […] 6. относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт