Home чл. 184, ал. 1, изр. 1 ГПК

чл. 184, ал. 1, изр. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Представяне на електронен документ
Чл. 184. (1) Електронният документ може да бъде представен възпроизведен на хартиен носител като препис, заверен от страната. При поискване страната е длъжна да представи документа на електронен носител.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт