Home чл. 165, ал. 2 ГПК

чл. 165, ал. 2 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Изключения от недопустимостта
Чл. 165. […] (2) Свидетелски показания се допускат и когато страната се домогва да докаже, че изразеното в документа съгласие е привидно, и то ако в делото има писмени доказателства, изходящи от другата страна или пък удостоверяващи нейни изявления пред държавен орган, които правят вероятно твърдението й, че съгласието е привидно. Това ограничение не се отнася до третите лица, както и до наследниците, когато сделката е насочена срещу тях.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт