чл. 164, ал. 1, т. 4 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Допустимост на свидетелските показания
Чл. 164. (1) Свидетелски показания се допускат във всички случаи, освен ако се отнася за: […] 4. погасяване на установени с писмен акт парични задължения;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт