чл. 149, ал. 3 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Приключване на съдебното дирене
Чл. 149. […] (3) При фактическа и правна сложност на делото по искане на някоя от страните съдът може да определи подходящ срок за представяне на писмени защити. Писмените защити се представят с преписи според броя на страните.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт