чл. 149, ал. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Приключване на съдебното дирене
Чл. 149. (1) След събиране на доказателствата съдът отново приканва страните към спогодба. Ако спогодба не се постигне, съдът дава ход на устните състезания.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт