чл. 147 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Нови факти и обстоятелства
Чл. 147. До приключване на съдебното дирене страните могат:
1. да твърдят нови обстоятелства и да посочват и представят нови доказателства само ако не са могли да ги узнаят, посочат и представят своевременно;
2. да твърдят нововъзникнали обстоятелства, които са от значение за делото, и да посочат и представят доказателства за тях.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт