Home чл. 145 ГПК

чл. 145 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Указания на съда
Чл. 145. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)  (1) Съдът поставя въпроси на страните за изясняване на фактите, като указва значението им по делото.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Съдът указва на страните да конкретизират твърденията си и да отстранят противоречията в тях.
(3) След това съдът приканва страните към спогодба и посочва нейните последици. Ако спогодба не се постигне, съдът прави доклад, който се отразява в протокола.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт