Home чл. 131, ал. 2, т. 5 ГПК

чл. 131, ал. 2, т. 5 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Отговор на исковата молба
Чл. 131. […] (2) Писменият отговор на ответника трябва да съдържа: […] 5. възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт