чл. 131, ал. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Отговор на исковата молба
Чл. 131. (1) След като приеме исковата молба, съдът изпраща препис от нея заедно с приложенията на ответника, на когото указва да подаде писмен отговор в едномесечен срок, задължителното съдържание на отговора и последиците от неподаването на отговор или неупражняването на права, както и за възможността да ползва правна помощ, ако има необходимост и право на това.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт