Home чл. 126, ал. 1 ГПК

чл. 126, ал. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Прекратяване при висящ процес
Чл. 126. (1) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2018 г.) Когато в един и същ съд или в различни съдилища има висящи две дела между същите страни, на същото основание и за същото искане, по-късно заведеното дело се прекратява служебно от съда с изключение на делата за присъждане на първоначално непредявената част от вземане, предмет на дело по вече висящ частичен иск.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт