Home чл. 104, т. 6 ГПК

чл. 104, т. 6 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Подсъдност на окръжен съд
Чл. 104. На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни: […] 6. (нова – ДВ, бр. 50 от 2015 г.) исковете, независимо от тяхната цена, съединени в една искова молба с иск, подсъден на окръжен съд, ако подлежат на разглеждане по реда на същото производство;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт