Home чл. 199, ал. 2 ДПК

чл. 199, ал. 2 ДПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Данъчен процесуален кодекс /отм./

Действие на публичната продан
Чл. 199. […] (2) Купувачът става собственик на продадената недвижима вещ дори и длъжникът да не е бил собственик, ако до изтичането на една година от обнародването на постановлението за възлагане в “Държавен вестник” не е предявен иск за собственост.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт