чл. 99, ал. 5 ДОПК

« Обратно към нормативния акт

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Подаване и приемане на декларации
Чл. 99. […] (5) Приемането на декларация може да бъде отказано само ако не е подписана или не е подадена от упълномощено лице или не съдържа данните за идентификация по чл. 81, ал. 1, т. 2 и 3.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт