чл. 99, ал. 4 ДОПК

« Обратно към нормативния акт

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Подаване и приемане на декларации
Чл. 99. […] (4) Когато декларацията се подава лично или чрез пълномощник, подаващият декларацията следва да удостовери самоличността си и/или представителната си власт.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт