Home чл. 80, ал. 1 ДОПК

чл. 80, ал. 1 ДОПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Регистър и бази данни
Чл. 80. (1) Националната агенция за приходите създава и поддържа регистър и бази данни за задължените лица.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт