чл. 221, ал. 2 ДОПК

« Обратно към нормативния акт

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Започване на производството
Чл. 221. […] (2) Съобщението трябва да посочва изпълнителното основание, номера на изпълнителното дело и взискателя и да съдържа предупреждение към длъжника, че ако в дадения му срок не изпълни задължението си, ще се пристъпи към принудително изпълнение.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт