чл. 216, ал. 1, т. 4 ДОПК

« Обратно към нормативния акт

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Недействителност на действия и сделки
Чл. 216. (1) Недействителни по отношение на държавата, съответно на общините, са сключените след датата на установяване на публичното задължение, съответно след връчването на заповедта за възлагане на ревизия, ако в резултат на ревизията са установени публични задължения: […] 4. сделки или действия с намерение да се увредят публичните взискатели;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт