чл. 162, ал. 4 ДОПК

« Обратно към нормативния акт

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Публични и частни вземания
Чл. 162. […] (4) Частни са държавните и общинските вземания извън тези по ал. 2.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт