Home чл. 118, ал. 1, т. 3 ДОПК

чл. 118, ал. 1, т. 3 ДОПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Ревизионен акт
Чл. 118. (1) С ревизионния акт се: […] 3. възстановяват недължимо платени или събрани суми.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт