чл. 10, ал. 4 ДОПК

« Обратно към нормативния акт

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Дееспособност и представителство
Чл. 10. […] (4) Лицата могат да се представляват от пълномощници въз основа на писмено пълномощно.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт