чл. 285 АПК

« Обратно към нормативния акт

Административнопроцесуален кодекс

Давност
Чл. 285. (1) Ако специален закон не разпорежда друго, изпълнителното основание не се привежда в изпълнение, ако са изминали 5 години от влизането му в сила.
(2) Давността не се прилага служебно.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт