чл. 269, ал. 2 АПК

« Обратно към нормативния акт

Административнопроцесуален кодекс

Неприложимост
Чл. 269. […] (2) Частните вземания на държавата и общините, вземанията за вреди от незаконосъобразните административни актове и от принудително изпълнение и другите частни парични вземания, породени или удостоверени от изпълнителни основания по чл. 268, както и вземанията за разноски, свързани с изпълнението, се изпълняват по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт