Home чл. 207 АПК

чл. 207 АПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Административнопроцесуален кодекс

Прекратяване на производството по съединения иск
Чл. 207. (1) Когато производството по оспорването на административния акт бъде прекратено, прекратява се и производството по съединения с него иск, освен ако той е за обезщетение за вреди от нищожен административен акт или производството по оспорването е прекратено поради оттеглянето на административния акт.
(2) Производството по иска се прекратява и ако оспорването на административния акт бъде отхвърлено. При отмяна на съдебното решение производството се възстановява.
(3) При прекратяване на производството може да се постигне и споразумение за размера на обезщетението.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт