Home чл. 204, ал. 5 АПК

чл. 204, ал. 5 АПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Административнопроцесуален кодекс

Допустимост на иска
Чл. 204. […] (5) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2019 г.) За изискванията към съдържанието на исковата молба, приложенията към нея и доказателствата се прилагат правилата на Гражданския процесуален кодекс.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт