Home чл. 197 АПК

чл. 197 АПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Административнопроцесуален кодекс

Право и срок за обжалване
Чл. 197. Изричният отказ на административния орган да разгледа по същество отправено до него искане за издаване на индивидуален или общ административен акт може да се обжалва чрез него пред съда от лицето, направило искането, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт