Home чл. 195, ал. 2 АПК

чл. 195, ал. 2 АПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Административнопроцесуален кодекс

Действие на решението за отмяна на подзаконовия нормативен акт
Чл. 195. […] (2) Правните последици, възникнали от подзаконов нормативен акт, който е обявен за нищожен или е отменен като унищожаем, се уреждат служебно от компетентния орган в срок не по-дълъг от три месеца от влизането в сила на съдебното решение.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт