Home чл. 194 АПК

чл. 194 АПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Административнопроцесуален кодекс

Обнародване на съдебното решение
Чл. 194. Съдебното решение, с което се обявява нищожност или се отменя подзаконовият нормативен акт и срещу което няма подадени в срок касационна жалба или протест или те са отхвърлени от второинстанционния съд, се обнародва по начина, по който е бил обнародван актът, и влиза в сила от деня на обнародването му.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт