Home чл. 135, ал. 2 АПК

чл. 135, ал. 2 АПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Административнопроцесуален кодекс

Спорове за подсъдност
Чл. 135. […] (2) Ако намери, че делото не му е подсъдно, той го изпраща на надлежния съд. В този случай делото се смята за образувано от деня на завеждането му пред ненадлежния съд, като извършените от последния действия запазват силата си.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт