Home чл. 130, ал. 4 АПК

чл. 130, ал. 4 АПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Административнопроцесуален кодекс

Спорове за подведомственост
Чл. 130. […] (4) Ако намери, че делото не му е подведомствено, съдът го изпраща на надлежния орган. Разпореждането или определението могат да се обжалват с частна жалба от страните и от органа, на който делото е изпратено.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт