чл. 7, ал. 2, т. 3 НМРАВ

« Обратно към нормативния акт

Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Чл. 7. […] (2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните: […] 3. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт